BjontegaardNettbanner1214 Bjontegaard LeirskoleCamp BjontegaardArrangement/Utleie

Priser og betaling

LEIRSKOLEOPPHOLD I SKOLENS REGI:

Et leirskoleopphold med varighet fra mandag til fredag koster i 2017 kr. 1 800,- pr elev.

Prisen følger den generelle prisstigningen fra år til år og ved bestilling flere år frem i tid kan man forvente en økning i pris på ca. kr. 50,- pr år.

Ved kortere eller lengre varighet på oppholdet vil prisen justeres tilsvarende.

Staten yter øremerket tilskudd til undervisning på leirskole ved at kommuner som sender klasser på leirskole, kan søke tilskudd til leirskoleopplæring for opphold med en varighet på minst 3 overnattinger. De kan søke om tilskudd for ett opphold per klasse. Tilskuddet refunderes kommunen i etterkant av gjennomført opphold.

Udir har lagt ut følgende om kostnadsfaktoren for 2017, med forbehold om at Stortinget kan vedta budsjettendringer:

Kr 585,- per klokketime per gruppe i maksimum 27,5 klokketimar.

Leirskoleopplæring. Eit leirskoleopphald skal ha minst 3 overnattingar. Det blir gitt tilskott for 5,5 timar pr dag. Dersom leirskole- opplæringa er under 27,5 klokketimar (5 dagar) skal statstilskottet reduserast tilsvarande.

Det gir kr 16 087,50 pr gruppe ved full refusjon. (5 dagers opphold)

Info fra leirskoleforeninga om gruppedeling

Ledsagere til elever med behov for ledsager pga funksjonshemninger og en lærer/voksen pr 10. barn går gratis. Ytterligere voksne koster kr. 500,- for et opphold fra mandag til fredag.

Endelig faktura for oppholdet sendes i etterkant av oppholdet da endelig antall elever er klart.

Depositum:

Ved bestilling vil det sendes ut en faktura på depositum. Depositum beregnes som 10% av: prisen det året oppholdet bestilles * antall elever påmeldt

Skoler med rammeavtale vil ikke kreves for depositum da avtalen regulerer oppsigelsestiden.

 

 

FORELDRESTYRT TUR

Dersom foreldrene på egenhånd arrangerer leirskoleoppholdet, bes dere ta direkte kontakt med leirskolen da refusjonsgarantien for undervisningskonstnadene ikke kan benyttes.

Prisene for oppholdet er det samme men det beregnes en undervisningskostnad pr elev som varierer med det totale elevantallet.

Årsakene til foreldrestyrte leirskoleopphold man være mange, men vi ønsker alltid å legge til rette for at også disse elevene skal få et lærerikt og spennende opphold.

Estimat over pris for undervisning pr elevgruppe inntil 22 elever:


Minimumspris pr uke er definert til kr. 10 000,-

En elevgruppe på 22 elever vil da få et tillegg i prisen for undervisningen på kr. 450,- pr elev.

En elevgruppe på 35 elever vil da få et tillegg i prisen for undervisningen på kr. 570,- pr elev. Årsak til at dette medfører økt pris pr elev i forhold til ved 22 elever er at det da er behov for 2 lærere. Kostnaden for to lærere utgjør da kr. 20 000,- og deles på antallet. Likeledes ville 44 elever fått full utnyttelse av lærerne og samme pris pr elev som ved 22 elever: kr 450,- pr elev.

NB: elevgrupper med antall mindre enn 22 elever bes ta direkte kontakt med leirskolen. Pris på kr. 450,- pr elev kan gis dersom det velges en uke hvor vi har annen/andre elevgrupper på besøk samtidig.

Bjøntegaard Leirskole og Leirsted

Været på Hanestad

I dag
kl.14:00-18:00
-19°
Klarvær. Svak vind, 2m/s fra sørøst. 0 mm nedbør i døgnet
I morgen
kl.12:00-18:00
-14°
Delvis skyet. Svak vind, 2m/s fra sør. 0 mm nedbør i døgnet
Søndag
kl.12:00-18:00
-8°
Skyet. Svak vind, 2m/s fra sør. 0.5 mm nedbør i døgnet
Time for time / Langtidsvarsel

Rendalen Naturligvis

Rendalens rike byr på mange hemmeligheter

Rendalen Naturligvis vil dele disse hemmelighetene med deg. Som det ruvende Sølenmassivet, Rendalsreinen, fangstfolket som bodde her. Skogene, ulven og bjørnen. Øksekastet som ble Jutulhogget. Innlandsfiskeværet Fiskevollen. Vi gir deg tid og rom til å ta del i våre historier!

Som et medlem av nettverket Rendalen Naturligvis er vi stolte av å kunne vise deg noen av hemmelighetene til Rendalen.

Les mer om nettverket og medlemsbedriftene på nettsidene til Rendalen Naturligvis

Kontaktinformasjon

Bjøntegaard Leirskole og Leirsted AS
2478 Hanestad

Mobil daglig leder: 93 28 96 39
Leirtelefon: 96 91 48 87
Mobil pedagogisk ansvarlig: 47 75 35 47
E-post:  

#campbjøntegaard på Instagram