BjontegaardNettbanner1214 Bjontegaard LeirskoleCamp BjontegaardArrangement/Utleie

Pedagogisk opplegg

Opplegget her på Bjøntegaard er bevisst ordnet slik at elevene skal få et opplevelsesrikt opphold, både faglig og sosialt. De skal få være med på å utforske og prøve selv, slik at de på den måten vil oppfatte undervisningen som interessant og meningsfylt. I Kunnskapsløftet under faget Kroppsøving står det: ”Kroppsøving som allmenndannande fag skal medverke til at mennesket sansar, opplever, lærer og skaper med kroppen”(s. 151).

”Elevene skal kunne planlegge og gjennomføre undersøkelser i naturområder i samarbeid med andre.” (KL s. 87). Dette får elevene oppleve på turen til Tegningfallet, hvor det blir samlet mose, lav og lyng. På skogdagen lages det kullstifter og tjærebrennes og naturstien siste dagen gir dem varierte oppgaver om det de har lært. Jutulhogget er en dag som vil gi elevene store sanselige inntrykk. Å høre om sagn og myter samtidig som du ligger på kanten av stupet og ser ned i ”hogget” er en enorm opplevelse som du bare må oppleve for å forstå. ”Varierte læringsmiljøer som feltarbeid i naturen, (…) vil berike opplæringen i naturfag og gi rom for undring, nysgjerrighet og fascinasjon”(KL s. 81).2.1_Jutulhogget

”Kunnskap om, forståelse av og opplevelser i naturen kan fremme viljen til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. (…). Samtidig skal naturfag bidra til at barn og unge utvikler kunnskaper og holdninger som gir dem et gjennomtenkt syn på samspillet mellom natur, individ, teknologi, samfunn og forskning”(KL s. 81). På skogdagen får elevene lære om tømmerdriftens utvikling og livet rundt dette. Turen til Jutulhogget viser hvordan naturkreftene har påvirket naturen vår gjennom historien. Gjennom kunnskap om naturen vil elevene bedre forstå hvor viktig det er å ta vare på den.

Leirskoleoppholdet kan by på all slags vær og derfor blir elevene utfordret til å kle seg riktig, og sørge for mat og drikke. Mange lærer best ved selv å oppleve dette. Det blir selvfølgelig gitt tips om hva som kan være lurt å ha på og med seg selv om ikke alle benytter seg av dette. På turen til Tegningfallet er det spesielt viktig med gode klær, sko, mat og drikke.”Eleven skal kunne planlegge og gjennomføre og praktisere trygg ferdsel under varierte vêrforhold”(KL s. 154).

”Friluftsliv rører både kropp, sinn og tanke. Fostringen må betone forbindelsen mellom naturforståelse og naturopplevelse: kunnskapen om elementene og om samspillet i livsmiljøet må gå sammen med erkjennelsen av vår avhengighet av gleden over naturliv”(KL s. 19). Kroppsøving ”skal gje kunnskap om korleis kroppen fungerar i aktivitet og kvile, og erfaring ned korleis ein kan utvikle pratiske ferdigheiter i dei ulike aktivitetsformene”(KL s. 151).

Utviklingen har gått dit hen at flere av de unge bruker mer og mer tid foran datamaskinen, tv, og andre medier. Det er derfor viktig å aktivisere og motivere elevene og gi de positive opplevelser som gir mersmak. Med tanke på dette er alle undervisningsaktivitetene våre lagt utendørs slik at elevene skal få brukt kroppen sin og utvikle gode relasjoner med naturen og hverandre.2.1_Skogdagen

I Kunnskapsløftet under faget Kroppsøving står det ”Mål for opplæringa er at eleven skal utføre varierte aktivitetar som byggjer opp kroppen på ulike måtar”(s.154). Her på leirskolen er vi opptatt av at oppholdet ikke skal være en ”skoleuke”. Undervisningen skal ikke foregå i et tradisjonelt klasserom der elevene skal lese seg frem til stoffet. Ved å legge teorien inn i praktiske øvelser ønsker vi å gjøre elevene bevisste på hvorfor og hvordan de gjør oppgavene, noe som gir elevene bedre grunnlag for å tolke årsakssammenhenger på egenhånd. Kart og kompass er et viktig redskap når man er ute i naturen, og i følge Kunnskapsløftet skal elevene kunne orientere seg ved hjelp av kart og kompass i kjent terreng etter 7. årstrinn (s. 154).

Etter dagens program har elevene i utgangspunktet fri og kan gjøre det de vil, se beskrivelse av alle aktiviteter lenger bak i brosjyren. Her hos oss har vi viet fritiden stor oppmerksomhet. Frie aktiviteter og lek er fantasi, utprøving og samhandling, og det er et naturlig grunnlag for de fysiske, sosiale og intellektuelle utfordringene. Lek og aktiviteter gir følelsen av å mestre oppgaver og utfordringer og til å ta ansvar for seg selv og andre. Elevene får motorisk trening, praktisering av samarbeid og de lærer å følge fastsatte regler. Skal læring være til stede er det helt avgjørende at det er et godt miljø. Et godt miljø kjennetegnes ved trivsel, motivasjon, glede, respekt for andre, tro på seg selv og å oppleve mestring. Disse faktorene læres i samarbeid med andre, i for eksempel lek og fri aktivitet. Det er derfor viktig med et godt fungerende sosialt miljø. ”Opplæringa i faget skal medverke til at elevane opplever glede, inspirasjon og sjølvforståing ved å vere i rørsle og samhandle med andre”(KL s. 151).

2.1_Tegningfallet

Bjøntegaard Leirskole og Leirsted

Været på Hanestad

I dag
kl.14:00-18:00
-19°
Klarvær. Svak vind, 2m/s fra sørøst. 0 mm nedbør i døgnet
I morgen
kl.12:00-18:00
-14°
Delvis skyet. Svak vind, 2m/s fra sør. 0 mm nedbør i døgnet
Søndag
kl.12:00-18:00
-8°
Skyet. Svak vind, 2m/s fra sør. 0.5 mm nedbør i døgnet
Time for time / Langtidsvarsel

Rendalen Naturligvis

Rendalens rike byr på mange hemmeligheter

Rendalen Naturligvis vil dele disse hemmelighetene med deg. Som det ruvende Sølenmassivet, Rendalsreinen, fangstfolket som bodde her. Skogene, ulven og bjørnen. Øksekastet som ble Jutulhogget. Innlandsfiskeværet Fiskevollen. Vi gir deg tid og rom til å ta del i våre historier!

Som et medlem av nettverket Rendalen Naturligvis er vi stolte av å kunne vise deg noen av hemmelighetene til Rendalen.

Les mer om nettverket og medlemsbedriftene på nettsidene til Rendalen Naturligvis

Kontaktinformasjon

Bjøntegaard Leirskole og Leirsted AS
2478 Hanestad

Mobil daglig leder: 93 28 96 39
Leirtelefon: 96 91 48 87
Mobil pedagogisk ansvarlig: 47 75 35 47
E-post:  

#campbjøntegaard på Instagram